Ceník
a Rezervace

Úvodní strana » Ceník

Ceník ubytování

 

léto (1.7. - 1.9.2024)

Rezervace

Cena za celý pokoj vč. snídaně v Kč

Počet hostů na pokoji

Cena v Kč vč. snídaně

1 osoba na pokoji 2 220
2 osoby na pokoji 2 530
3 osoby na pokoji 3 330
4 osoby na pokoji 3 950
další osoba na pokoji 390

Poznámky: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

PŘI REZERVACI PŘES NÁŠ WEB SLEVA!

podzim (2.9. - 23.12.2024)

Rezervace

Cena za celý pokoj vč. snídaně v Kč

Poznámky: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.
Počet hostů na pokoji

Cena v Kč vč. snídaně

1 osoba na pokoji 1 510
2 osoby na pokoji 2 310
3 osoby na pokoji 2 950
4 osoby na pokoji 3 430
další osoba na pokoji

350

Dle vyhlášky Obecního úřadu Malá Morávka je účtován poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 21 Kč/osoba/den. Od rekreačního poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod, osoby mladší 18 let, studenti do věku 26 let po předložení dokladu o studiu, osoby starší 70 let a pedagogický doprovod. Od poplatku za obsazené lůžko jsou osvobozeny děti mladší 3 let bez nároku na lůžko.

Kontaktujte nás kdykoli:

Připravíme vám individuální cenovou nabídku dle počtu osob i délky pobytu

Tel: +420 602 389 640
E- mail: recepce@penzionpraded.cz

Rezervační a poptávkový formulář

Pole označená * jsou povinná.

Všeobecné obchodní podmínky
1. Všeobecná ustanovení
1.1 Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy
ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou
obou smluvních stran.
Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy
vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a
zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
1.2. Smluvními stranami jsou SKI Karlov s.r.o., Mendlova 1342/12, Opava zastoupená Ing.
Zdeňkem Mitášem, IČO 18953026, DIČ CZ18953026 jako provozovatel ubytovacích zařízení
(dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).
1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v ubytovacím
zařízení) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery.
Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které
obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a
služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo
stránkách zprostředkovatele ubytování.
1.4. V ubytovacím zařízení je ubytován klient na základě objednávky - uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Objednávku je
možné učinit telefonicky, e-mailem recepce@penzionpraded.cz nebo prostřednictvím
rezervačního systému na webovém rozhraní www.penzionpraded.cz a vyplněním
objednávkového formuláře. Rezervační formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávané
službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném
způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním poskytnuté služby. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující
sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší
objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že
souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem
informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které
jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v
objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či
odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto
obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu
využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15
kalendářních dnů předem.
1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb
jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

2. Časové vymezení
Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu
telefonicky, e-mailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu
uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem, pokud je mimo obvyklou dobu nástupu
ubytování, tj. od 14:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu
platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne
odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.


3. Objednání pobytu
Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.penzionpraded.cz nebo
e-mailem recepce@penzionpraded.cz. V případě elektronické objednávky se provozovatel
zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin o akceptaci jeho pobytu. Klient může
zaplatit zálohu hotově, bankovním převodem, nebo přes platební bránu, která je součástí
webových stránek provozovatele. Klient je ze strany provozovatele k úhradě zálohy vyzván
osobně, telefonicky, nebo emailem.
Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V
případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel.
Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.


4. Ochrana osobních údajů
Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich
internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je
pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní
údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu
se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Neustále vylepšujeme technická a
organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci,
ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
4.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky
a poskytujete provozovateli SKI Karlov s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití.
Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení
daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy
veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením
proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k
marketingovým účelům, pokud k tomu klient nedá souhlas. Zrušení souhlasu se zasíláním
marketingového newsletteru může klient prostřednictvím e-mailu: recepce@penzionpraded.cz
4.2. Na požádání vám SKI Karlov s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké
osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a
aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte
otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na
recepce@penzionpraded.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale
i v případě podnětů nebo stížností. Jsme vázáni mlčenlivostí.
4.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním
způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou
stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku
návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle,
například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním
zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
4.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních
údajů do databáze společnosti SKI Karlov s.r.o. se sídlem v Opavě, Mendlova 1342/12, IČ:
18953026, DIČ CZ18953026, jakožto správce.
4.5 Cookies
SKI Karlov s.r.o. používá cookies. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný
disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové
stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše
stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

5. Cena pobytu
Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a je konečná. Cena je
vždy uvedena i na prodejním formuláři.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový
doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel je plátcem daně z
přidané hodnoty.
Pro bezhotovostní platby (pokud jsou uvedeny v objednávkovém formuláři) jsou platební
metody napojeny na platební bránu ČSOB a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii
přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k
elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu
společnosti ČSOB a.s. Pokud údaj o možnosti platby kartou chybí, platba kartou není možná.
Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě
aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v
případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně
legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. "vyšší moci".

6. Platební podmínky
6.1 Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i proforma fakturu k úhradě zálohy na
ubytování, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti (obvykle do 14 dnů) nebo
provedením hotovostní platby nebo doplatku na místě. V případě neuhrazení zálohové faktury
v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře. Pro
veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání
platby na účet provozovatele nebo úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání
poskytovaných služeb nebo prostor provozovatele.
VYUŽÍT MŮŽETE TĚCHTO MOŽNOSTÍ PLATEB:
• online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
• bankovním převodem na základě faktury
• hotově
6.2 Platba je jednorázová. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného
variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a
poskytnout včas požadované plnění.
6.3 Záloha je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), nebo do
nástupu na ubytování, pokud je jeho datum bližší než datum splatnosti faktury, není-li uvedeno
jinak. Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
6.4 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) bude rezervace zrušena.


7. Povinnosti klienta
7.1 Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí
služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnout provozovateli
doklady, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.
7.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt, a to úhradou proforma faktury, zálohy a
doplatku za objednané služby při nástupu ubytování.
7.3 klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:
• Ve všech prostorech ubytovacího zařízení je z bezpečnostních důvodů přísný zákaz
kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření v prostorách
hotelu si hotel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně
pobyt.
• Užívání zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána
jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj
nejpozději do 10 hod. Pokud provoz ubytovacího zařízení dovoluje, je možno domluvit
i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
• Návštěvy neubytovaných v prostorách hotelu mohou být přijímány pouze se souhlasem
hotelu.
• V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
• V pokoji nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a
jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
• Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče,
toustovače apod., ale pouze spotřebiče z výbavy ubytovacího zařízení. Výjimkou jsou
holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Za použití povolených
spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
• Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla,
vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v
pokoji a ostatních prostorách ubytovacího zařízení. Rodiče odpovídají za bezpečnost
svých dětí ve všech prostorech ubytovacího zařízení.
• V prostorách hotelu i restaurace platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva,
nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a
léků, vyjma těch, které doporučil lékař.
• Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host v plném rozsahu.
Ubytovací zařízení odpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení, za škodu na
odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a
cenné věci odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
Host se dostaví v čase, kdy mu začíná rezervace, k převzetí ubytování. Pokud se nedostaví v
dohodnutý čas a nedohodne se s ubytovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na ten
daný termín propadá.

8. Zrušení pobytu
8.1 Zrušení pobytu (tzv. "storno pobytu"), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen
uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a
potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném
dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující - u
osobního - datum provedení storna u provozovatele, elektronicky - datum odeslání emailu a při
odeslání v dopise datum přijetí dopisu.
8.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní
pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem
z celkové ceny zaplacené zálohy na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do
zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu). Konkrétní znění storno podmínek může klient
nalézt na webových stránkách www.penzionpraded.cz.
8.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.
8.4 Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen
vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od
obdržení dokladů uvedených v bodě 8 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou
bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací
financí jdou na vrub klienta.

9. Vyloučení klienta z pobytu
Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá
se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce
provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva
provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu
za nevyužité služby.
10. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele
Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že
druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné
porušení této smlouvy považuje:
• prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
• nedodržení rezervovaného termínu

11. Změny dohodnutých služeb
11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. "vyšší moci", může
provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt
klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.
11.2 Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost
oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o
to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.
11.3 Při závažných změnách - změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než
10 % - je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v
níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit
od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud
klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se
změnou souhlasí.

12. Reklamační řízení
12.1 V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného
odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe
při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud
toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem
pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele
a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.
12.2 Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a
klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod,
kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují
škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.
12.3 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na
náhradu ani na slevu.
12.4 Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem
a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese
recepce@penzionpraded.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena
jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a
státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském
soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení,
subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká
obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách
České obchodní inspekce www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních
stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových
stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě
a není veřejně přístupná.
Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako
celku.
Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele.
Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.12.2023.

SKI Karlov s.r.o.
Mendlova 1342/12
746 01 Opava
IČ: 189 53 026